Copyright

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Handbagstore. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Handbagstore, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Handbagstore is het niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.

Toepasselijk recht
Op de verkoopovereenkomst en de website informatie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.